História Vedenie fakulty Katedry a oddelenia Centrum výskumu Kancelária umeleckej produkcie Štúdium Harmonogram školského roka Aktuality a koncerty Praktické informácie Kontakty
Dôležité dokumenty Naspäť na úvod VŠMU Fórum English

X HTF VŠMU

X TEMPO

Vítame Vás na stránkach
Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave!

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM PRE ŠK. R. 2016 / 2017

Výsledné bodové hodnotenie HTF VŠMU v pre ak. r. 2016 / 2017, konané dňa 27. júna 2016 na HTF VŠMU v odbore TU 2.2.2

Výsledné bodové hodnotenie 1. kola prijímacieho konania na doktorandské štúdium HTF VŠMU pre ak. r. 2016 / 2017, konané dňa 27. júna 2016 na HTF VŠMU v odbore HU 2.2.3

[27. 6. 2016, 15:30]

Dodatočné prijímacie skúšky na bakalárske a magisterské štúdium - august 2016

Podrobné informácie o dodatočných prijímacích skúškach na bakalárske štúdium magisterské štúdium nájdete v časti ŠTÚDIUM / Prijímacie konanie.

[27. 6. 2016, 09:00]

KONEČNÉ VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM (dodatočné skúšky) a MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM OD ŠK. ROKA 2016 - 2017.
(24. 6.)

Dodatočné prijímacie skúšky na bakalárske štúdium - výsledky podľa jednotlivých katedier:

Prijímacie skúšky na magisterské štúdium - výsledky podľa jednotlivých katedier:

[24. 6. 2016, 22:00]

OZNAM - PROMÓCIE 2015 / 2016

Promócie absolventov HTF, DF a FTF VŠMU sa uskutočnia dňa 6. júla 2016 o 11.00 hod. v Novej budove Slovenského národného divadla, Činoherná sála, Pribinova 17, Bratislava. organizačné pokyny (.pdf)

[30. 5. 2016, 08:00]


Hudobná a tanečná fakulta VŠMU je oficiálne na sociálnej sieti Facebook!

Na sociálnej sieti Facebook bola založená oficiálna stránka Hudobnej a tanečnej fakulty pod názvom HTF VŠMU Projects. Stránka je určená na propagáciu umeleckých a iných podujatí HTF VŠMU.
HTF VŠMU Projects nájdete na tejto adrese.

[20. 3. 2013, 07:30]

Ďalšie informácie nájdete v časti aktuality a koncerty.


Celá galériaViac galérií