História Vedenie fakulty Katedry a oddelenia Centrum výskumu Kancelária umeleckej produkcie Štúdium Harmonogram školského roka Aktuality a koncerty Praktické informácie Kontakty
Dôležité dokumenty Naspäť na úvod VŠMU Fórum English

X HTF VŠMU

X TEMPO

Vítame Vás na stránkach
Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave!

TEORETICKÉ ANALÝZY V TANEČNOM UMENÍ 2016/2017 – vzdelávací projekt (6. ročník)

Teoretické analýzy v tanečnom umení 2016/2017 – semináre pre študentov, doktorandov a pedagógov Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU – pod vedením Silas Farley (New York City Ballet, New York) s témou Analýzy Balanchinovej techniky sa uskutočnia v dňoch 24. – 27. 10. 2016 v miestnosti č. D402 (Tanečná sála Dvorana).
plagát podujatia (.pdf)

[24. 10. 2016, 21:00]

FESTIVAL ORFEUS 2016 je tu!

17. ročník Študentského festivalu súčasnej hudby ORFEUS 2016 sa uskutoční v dňoch 24. – 28. 10. 2016 (Koncertná sieň Dvorana / 24. až 26. 10. a Divadlo Lab DF / 28. 10. - vždy o 19.00).
Festival ORFEUS 2016 bude pestrou mozaikou hudby študentov kompozície HTF VŠMU v kombinácii s dielami staršej generácie slovenských hudobných skladateľov (Vladimír Bokes, Ivan Hrušovský, Ivan Parík).
Špeciálnym sprievodným podujatím festivalu bude ORFEUS JUNIOR (26. 11. od 9.00 - Malá koncertná sála HTF) - workshop a koncert žiakov ZUŠ.
podrobné informácie nájdete na sociálnej sieti Facebook alebo na stránke www.htf.vsmu.sk/ORFEUS.htm
plagát festivalu (.jpg) / vstup na všetky aktivity festivalu je voľný
Na elektroakustický koncert ORTHOGENESIS v Divadle Lab DF 28. 10. je potrebné rezervovať si bezplatný lístok. Rezervácia je možná mailom na adrese: info-htf@vsmu.sk.

[15. 10. 2016, 14:00]

Prijímacie skúšky na bakalárske štúdium - január 2017

Podrobné informácie o prijímacích skúškach na bakalárske štúdium nájdete v časti ŠTÚDIUM / Prijímacie konanie.

[19. 9. 2016, 20:00]

PLÁN ORCHESTRÁLNYCH PROJEKTOV 2016/2017

Plán orchestrálnych projektov pre ak. rok 2016/2017 [prevziať] (.pdf)
Ďalšie informácie budú postupne zverejňované a doplnené na nastenke KUP a v časti internetovej stránky HTF VŠMU Kancelária umeleckej produkcie / Orchester VŠMU.
PLÁN SKÚŠANIA NA PRVÝ PROJEKT - VŠMU MODERN ORCHESTRA [prevziať] (.pdf)
Ďalšie informácie budú postupne vyvesené na nástenke KUP a distribuované prostredníctvom mailov.

[7. 9. 2016, 15:00]

Oznam študijného oddelenia - Vysvedčenia o pedagogickej spôsobilosti

Študijné oddelenie oznamuje ukončeným študentom DPŠ, že je potrebné vyzdvihnúť si na študijnom oddelení Vysvedčenia o pedagogickej spôsobilosti.

[26. 8. 2016, 16:00]

DOKLADY O ABSOLVOVANÍ BAKALÁRSKEHO A MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA

Doklady o absolvovaní BAKALÁRSKEHO A MAGISTERSKÉHO štúdia v ak. roku 2015 / 2016 sú vystavené a absolventi si ich môžu osobne prevziať na študijnom oddelení HTF v pracovných dňoch v dopoludňajších hodinách (do 12.00).

[29. 6. 2016, 12:00]


Hudobná a tanečná fakulta VŠMU je oficiálne na sociálnej sieti Facebook!

Na sociálnej sieti Facebook bola založená oficiálna stránka Hudobnej a tanečnej fakulty pod názvom HTF VŠMU Projects. Stránka je určená na propagáciu umeleckých a iných podujatí HTF VŠMU.
HTF VŠMU Projects nájdete na tejto adrese.

[20. 3. 2013, 07:30]

Ďalšie informácie nájdete v časti aktuality a koncerty.


Celá galériaViac galérií