História Vedenie fakulty Katedry a oddelenia Centrum výskumu Kancelária umeleckej produkcie Štúdium Harmonogram školského roka Aktuality a koncerty Praktické informácie Kontakty
Dôležité dokumenty Naspäť na úvod VŠMU Fórum English

X HTF VŠMU

X TEMPO

Vítame Vás na stránkach
Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave!

Medzinárodný umelecký projekt NØRWEGIAN DAYS!

V dňoch 31. 5. – 2. 6. 2016 sa uskutoční projekt NØRWEGIAN DAYS, ktorý je ďalším krokom v rozvíjaní slovensko-nórskej spolupráce, zahájenej na báze úspešného projektu GRIEG DAY v novembri 2015. Ústredným hosťom projektu usporiadaného v spolupráci HTF s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v Bratislave bude mladá huslistka Eldbjørg Hemsing, popredná reprezentantka škandinávskeho interpretačného umenia. V rámci workshopu 31. 5. predstaví legendárny nórsky hudobný nástroj hardangerské husle a ako sólistka sa predvedie aj na koncerte Dancing to Grieg 2. 6. spolu s Komorným orchestrom VŠMU pod vedením Jozefa Horvátha.
Podrobné informácie (vrátane režimu vstupu na podujatia) sú na www.htf.vsmu.sk/norwegian-days.htm a na stránke sociálnej siete Facebook. / plagát podujatia (.jpg)
Projekt NØRWEGIAN DAYS je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom grantov EHP a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

[18. 5. 2016, 22:00]

Komorné večery vo Dvorane - Ján Slávik - violončelo a Daniela Varínska - klavír

Pozývame Vás na ďalší komorný koncert v rámci cyklu Komorné večery vo Dvorane. Účinkovať budú Ján Slávik - violončelo a Daniela Varínska - klavír.
25. mája 2016 o 19.00 / Program: Vladimír Godár a Dmitrij Šostakovič
vstup voľný / plagát podujatia (.jpg)

[16. 5. 2016, 15:00]

VÝBEROVÉ KONANIE - nové

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa – docenta – na Katedre strunových a dychových nástrojov. podrobné informácie (.pdf)

[12. 5. 2016, 19:00]

VÝBEROVÉ KONANIA

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta vypisuje výberové konania na obsadenie:

  • vedúcich katedier a oddelení: Katedry skladby a dirigovania, Katedry tanečnej tvorby, Oddelenia komornej hry a Oddelenia klavírnej spolupráce / podrobné informácie (.pdf)
  • funkčných miest vysokoškolských učiteľov – profesorov / podrobné informácie (.pdf)
  • funkčných miest vysokoškolských učiteľov – docentov / podrobné informácie (.pdf)
  • funkčných miest vysokoškolských učiteľov – odborných asistentov / podrobné informácie (.pdf)
  • funkčného miesta výskumného pracovníka / podrobné informácie (.pdf)

[11. 4. 2016, 21:00]

Prijímacie skúšky - jún 2016

Podrobné informácie o dodatočných prijímacích skúškach na bakalárske štúdium a prijímacích skúškach na magisterské štúdium nájdete v časti ŠTÚDIUM / Prijímacie konanie.

[11. 3. 2016, 08:00]


DOKLADY O ABSOLVOVANÍ DOPLŇUJÚCEHO PEDAGOGICKÉHO ŠTÚDIA.

Doklady o absolvovaní DOPLŇUJÚCEHO PEDAGOGICKÉHO štúdia v ak. roku 2014/2015 sú vystavené a absolventi si ich môžu osobne prevziať na študijnom oddelení HTF v pracovných dňoch v dopoludňajších hodinách (do 12.00).

[10. 7. 2015, 09:30]

DOKLADY O ABSOLVOVANÍ BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA.

Doklady o absolvovaní BAKALÁRSKEHO štúdia v ak. roku 2014/2015 sú vystavené a absolventi si ich môžu osobne prevziať na študijnom oddelení HTF v pracovných dňoch v dopoludňajších hodinách (do 12.00).

[10. 7. 2015, 09:00]

Hudobná a tanečná fakulta VŠMU je oficiálne na sociálnej sieti Facebook!

Na sociálnej sieti Facebook bola založená oficiálna stránka Hudobnej a tanečnej fakulty pod názvom HTF VŠMU Projects. Stránka je určená na propagáciu umeleckých a iných podujatí HTF VŠMU.
HTF VŠMU Projects nájdete na tejto adrese.

[20. 3. 2013, 07:30]

Ďalšie informácie nájdete v časti aktuality a koncerty.


Celá galériaViac galérií